Aktiviteter

Medlemsblad ht 2017Strandpromenaden collage höst

 Här är höstens medlemsblad 2017

 Ring Studieförbundet Vuxenskolan 072-595 49 20 för information och anmälan.

Qi trädets olika grenar i text Qi-tradets olika grenar i text

Qiträdet

Trädet beskriver föreningens verksamhet.

Annonser